Het zal de jaren tachtig geweest zijn dat er een schilderij van de Haagse Passage gemaakt werd. Terwijl de schilder druk bezig was stapte ‘vader’ Hamilton niets vermoedend even de zaak uit om een pijpje te roken.

Wie schets zijn verbazing toen het schilderij af was… Zijn lange gestalte stond duidelijk zichtbaar in de opening van de winkel.

(de blonde man met snor onder nummer 9)

Hamilton tobacco & gifts - schilderij Passage Den Haag